Instalacja i konfiguracja sprzętu

OFERTA

Poznaj naszą
ofertę bliżej

Instalacja i konfiguracja sprzętu IT

Usługa instalacji sprzętu IT to oferta skierowana do podmiotów poszukujących sprawnego i bezkonfliktowego wdrożenia urządzeń w środowisku informatycznym organizacji. Kompetencje i doświadczenie zespołu inżynierskiego gwarantują sprawny i bezpieczny przebieg tego procesu, zakończonego uruchomieniem sprzętu bez ryzyka wystąpienia zakłóceń z powodu nieprawidłowej instalacji czy też konfiguracji urządzeń.
Najwyższe standardy działania i oszczędność czasu W toku podejmowanych działań specjaliści zmierzają do możliwie najszybszego i przede wszystkim zgodnego z zaleceniami producenta i dobrymi praktykami IT zainstalowania powierzonego sprzętu w szafach typu rack lub innych rozwiązaniach używanych w organizacji Klienta, a następnie podłączenia go do sieci. Poprzedzone testami faktyczne uruchomienie gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę sprzętu w przyszłości.

Czynności wykonywane w ramach tej usługi IT:
• instalacja i konfiguracja sprzętu,
• podłączenie sprzętu do instalacji zasilającej,
• podłączenie sprzętu do sieci logicznej,
• testy sprzętowe.

Chcesz abyśmy dołączyli do
Twojej firmy ?

Skontaktuj się z nami jeśli masz więcej pytań!